Tập đoàn Ogawa

Công nghệ y tế toàn cầu | Dẫn đầu trong ngành chăm sóc sức khỏe

Tập đoàn Ogawa Tập đoàn Ogawa
  • Tập Đoàn tiên phong trong ngành chăm sóc sức khỏe
  • Cơ sở xuất khẩu máy massage R & D
  • Doanh nghiệp công nghệ cao
  • Xuất khẩu vượt quá 100 triệu USD
  • Sản xuất tại Trung Quốc và Nhật Bản
  • Công ty đầu tiên của ngành chăm sóc sức khỏe lên sàn chứng khoán
  • Liên tục 13 năm đứng đầu về số lượng sản xuất và xuất khẩu (2005 – 2017)
  • Có năng lực tự phát triển, sản xuất, thương hiệu, tiếp thị, phục vụ
  • Phó chủ tịch Phòng bảo hiểm y tế quốc gia/Tổng tập đoàn thiết bị chăm sóc sức khỏe

5 THƯƠNG HIỆU

Ogawa
Thương hiệu đáng tin cậy nhất Châu Á
One of Asia’s Two Most Valuable Brands
Thương hiệu ghế massage được chỉ định cho các lãnh đạo tại hội nghị BRICS Hạ Môn
Nhà tài trợ giải Shanghai Master
Được thành lập tại Malaysia vào năm 1996 Hơn 700 điểm bán hàng ở châu Á
Cozzia
Thương hiệu đáng tin cậy nhất Châu Á
One of Asia’s Two Most Valuable Brands
Thương hiệu ghế massage được chỉ định cho các lãnh đạo tại hội nghị BRICS Hạ Môn
Nhà tài trợ giải Shanghai Master
Được thành lập tại Malaysia vào năm 1996 Hơn 700 điểm bán hàng ở châu Á
Ogawa
Thương hiệu đáng tin cậy nhất Châu Á
One of Asia’s Two Most Valuable Brands
Thương hiệu ghế massage được chỉ định cho các lãnh đạo tại hội nghị BRICS Hạ Môn
Nhà tài trợ giải Shanghai Master
Được thành lập tại Malaysia vào năm 1996 Hơn 700 điểm bán hàng ở châu Á
Ogawa
Thương hiệu đáng tin cậy nhất Châu Á
One of Asia’s Two Most Valuable Brands
Thương hiệu ghế massage được chỉ định cho các lãnh đạo tại hội nghị BRICS Hạ Môn
Nhà tài trợ giải Shanghai Master
Được thành lập tại Malaysia vào năm 1996 Hơn 700 điểm bán hàng ở châu Á
Ogawa
Thương hiệu đáng tin cậy nhất Châu Á
One of Asia’s Two Most Valuable Brands
Thương hiệu ghế massage được chỉ định cho các lãnh đạo tại hội nghị BRICS Hạ Môn
Nhà tài trợ giải Shanghai Master
Được thành lập tại Malaysia vào năm 1996 Hơn 700 điểm bán hàng ở châu Á
Ogawa
Thương hiệu đáng tin cậy nhất Châu Á
One of Asia’s Two Most Valuable Brands
Thương hiệu ghế massage được chỉ định cho các lãnh đạo tại hội nghị BRICS Hạ Môn
Nhà tài trợ giải Shanghai Master
Được thành lập tại Malaysia vào năm 1996 Hơn 700 điểm bán hàng ở châu Á